Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: septembrie 2019

 1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Joy House By Ladybug S.R.L., cu sediul în Bicoi, Str. Postăvarul, 75 jud. Prahova, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet joyhousebyladybug.com. („Site-ul”)

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Joy House By Ladybug S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul Joy House By Ladybug S.R.L., precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, Joy House By Ladybug S.R.L. va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de Joy House By Ladybug S.R.L., iar contul creat va fi șters automat.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Joy House By Ladybug S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Joy House By Ladybug S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi JoyHouse By Ladybug S.R.L., respectiv pentru preluarea, validarea, expediereaşi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asuprastării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Joy House By Ladybug S.R.L., definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor https://joyhousebyladybug.com/termeni-si-conditii/

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Joy House By Ladybug S.R.L..

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Joy House ByLadybug S.R.L.în contextul serviciilor prestate prin intermediulSite-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și înmaterie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Joy House By Ladybug S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prinintermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) decomunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Joy HouseBy Ladybug S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. [Notă: Trebuie colectat acord (bifă) distinctă de marketing direct, care să nu fie prebifată sau să condiționeze finalizarea plasării comenzii. Dovada acordului trebuie păstrată.]

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul defuncționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum,în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Joy House By Ladybug S.R.L. de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Joy House By Ladybug S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prinintermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), decomunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Joy HouseBy Ladybug S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitorizatraficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Joy House By Ladybug S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Joy House By Ladybug S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Joy House By Ladybug S.R.L. (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Joy House By Ladybug S.R.L. va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Joy House By Ladybug S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Joy House By Ladybug S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Joy House By Ladybug S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Joy House By Ladybug S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentruatribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute caurmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate decătre Joy House By Ladybug S.R.L.prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și aserviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea,monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltareacaracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, încondițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută delege etc.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Joy House By Ladybug S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privindactivitățile de prelucrare efectuate de către Joy House By Ladybug S.R.L.,conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmareadin partea Joy House By Ladybug S.R.L.cu privire la prelucrarea datelor cucaracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrareprecum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se faceprelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fărăîntârzieri justificate, de către Joy House By Ladybug S.R.L.a datelor cucaracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelorincomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatarla care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucruse dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptulde a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarelemotive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentrucare au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alttemei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu existămotive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrateilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentrurespectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferireade servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii saual dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Joy House By Ladybug S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permiteverificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergeriidatelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționareautilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopulprelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea,exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketingdirect), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturilelegitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primidatele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în modobișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca acestedate să fie transmise de către Joy House By Ladybug S.R.L.către altoperator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzutede lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrarese poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicatemai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care seaflă persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate întemeiul interesului legitim al Joy House By Ladybug S.R.L.sau în temeiulinteresului public, cu excepția cazurilor în care Joy House By LadybugS.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase carejustifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilorși libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea,exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datelecare o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectivdreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unoractivități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, careproduce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează înmod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere aPrelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, înmăsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@joyhousebyladybug.com.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie pentru stocarea datelor cu caracter personal sau a datelor care permit identificarea individuală a utilizatorilor. Astfel, următoarele categorii de cookie-uri sunt prelucrate de către Joy House By Ladybug S.R.L.:

 • Cookie pentru acceptul notificării politicii de confidențialitate;
 • Cookie care identifică sesiunea unui utilizator înregistrat sauneînregistrat, necesar funcționalității site-ul (de exemplu, pentruevidența coșului de cumpărături);
 • Cookie-uri pentru analiza traficului pe site, de tip traffic log, aterților Google (pentru Google Analytics) și Facebook (pentru FacebookPixel).